LANDMETERS.NL

Wij kunnen voor u de volgende werkzaamheden uitvoeren:

Het uitzetten van grondwerk t.b.v. graafwerkzaamheden.
Het uitzetten van palenplannen t.b.v. de heier.
Het uitzetten van hoekpunten fundering t.b.v. het plaatsen van bekisting.
Het uitzetten van nap hoogten voor bijv. afwerking zand of het bepalen van vloerpeil hoogtes.

De maatvoering van stramienen.
De maatvoering van gevellijnen.
De maatvoering van kalkzandsteen.
De maatvoering van ankers.

Het in kaart brengen van hoogte(profielen).
Het in kaart brengen van sleuven.
Het in kaart brengen van bebouwing.
Het in kaart brengen van K&L.
Het in kaart brengen van riool.
Het in kaart brengen van volledige situaties.

Uw team versterken op projecten.
Dronevluchten organiseren.
3D scans uitvoeren.
Deformatiemetingen.

Neem contact op!

Onze klanten